ARCHER


48期生

・Hiromasa Ikeda

・Warabi Ueki

・Daisuke Kawanaka

・Nao Tashiro

・Yuka Hattori

47期生

・Naoki Arao

・Mayu Ikeda

・Honoka Ehara

・Yuta Suzuki

・Makoto Tanaka

・Daiki Miyakawa

46期生

・Ryo Atsuta

・Kasumi Ota

・Jun Kato

・Mugito Kato

・Megumi Takahashi

・Kumiko Tanaka

 

OB・OG

45期生 (Best score: 50m,30m)

・Hiroyuki Eguchi (285,336)

・Natsuki Kobayashi (277,335)

・Reina Yachi (,288)

44期生

・Keiji Toya

・Aya Suehisa

・Shinji Nemoto

・Nobuhiro Shitara