ARCHER


47期生

・Naoki Arao

・Mayu Ikeda

・Honoka Ehara

・Natsumi Kaneko

・Yuta Suzuki

・Makoto Tanaka

・Daiki Miyakawa

46期生

・Ryo Atsuta

・Kasumi Ota

・Jun Kato

・Mugito Kato

・Satoe Sasaki

・Megumi Takahashi

・Kumiko Tanaka

45期生 (Best score: 50m,30m)

・Hiroyuki Eguchi (285,336)

・Natsuki Kobayashi (277,335)

・Reina Yachi (,288)

44期生

・Keiji Toya

・Aya Suehisa

・Shinji Nemoto

・Nobuhiro Shitara