ARCHER


49期生

・Mizuki Kitsuka

・Reia Shikimachi

・Emiri Narita

・Koki Masuzaki

48期生

・Warabi Ueki

・Nao Tashiro

・Yuka Hattori

47期生

・Naoki Arao

・Mayu Ikeda

・Honoka Ehara

・Yuta Suzuki

・Daiki Miyakawa

46期生

・Ryo Atsuta

・Kasumi Ota

・Jun Kato

・Mugito Kato

・Megumi Takahashi

・Kumiko Tanaka

 

OB・OG

45期生 (Best score: 50m,30m)

・Hiroyuki Eguchi (285,336)

・Natsuki Kobayashi (277,335)

・Reina Yachi (,288)

44期生

・Keiji Toya

・Aya Suehisa

・Shinji Nemoto

・Nobuhiro Shitara